naar Phaos

Leiderschap

Commitment is een van de belangrijkste succesfactoren van ieder project. Dat vraagt om bewust leiderschap van zowel projectleider, opdrachtgever(s) en projectteamleden. Oftewel iedere IK. Dus hoe zorg ik voor mijn eigen commitment aan het project en aan de andere betrokkenen?

header-image

Leiderschap

Bij de IK-kant gaat het vooral om ‘commitment’, ofwel de persoonlijke betrokkenheid van eenieder, bij het project. Commitment komt voort uit:

 • De mate waarin iemand in staat is om het project zelf vorm te geven en er een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
 • In hoeverre het project de persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleert van degenen die zich ermee bezighouden.
 • Hoezeer het project bijdraagt aan doelstellingen die iemand als belangrijk en zinvol beschouwt.

Hoe sterker dit voor iemand geldt, hoe groter het commitment zal zijn en hoe meer de organisatie en de persoon zelf ervan profiteren. Het wordt dan ‘mijn project’ en ‘ik wil graag dat het project slaagt, omdat ik het belangrijk vind, niet omdat het mijn werk is’.

De vier thema’s van de IK-kant zijn:

Zijn en doen

Binnen en rondom een project kan van alles gebeuren en wordt er veel van je gevraagd. Om daar goed tegen bestand te zijn, is zelfbewustzijn een belangrijke voorwaarde: weten wie je bent en hoe je (normaal gesproken) doet. Neig je bijvoorbeeld naar ‘away from pain’ of juist ‘towards pleasure’, neem je stellig je positie in of geef je een ander de ruimte, heb je een rationele of vooral een gevoelsmatige aanpak? Als je je sterkere en zwakkere punten kent, kan je daar bewust mee leren werken. Dan kan je kiezen voor het gedrag waar je het meest effectief mee bent in plaats van reageren ‘zoals je altijd doet’.   

Reflecteren

Een van de belangrijkste boodschappen van PMC is: laat je gedrag niet voortkomen uit een (onbewuste) instinct- of routinematige reactie op wat zich voordoet. Neem voldoende tijd tussen stimulus en respons en gebruik die ruimte voor reflectie. Kies pas dan bewust de reactie die je goed dunkt. En: reflecteer zelf, samen met je opdrachtgever en met je team. Kijk samen naar de afgelopen periode en wat die jullie gebracht heeft. Welke oorzaak/gevolgrelaties kan je achteraf benoemen? Dat levert altijd inzichten op die je kunt gebruiken in de volgende fase van je project.

Durven

Soms is het nodig om ‘het moedige gesprek’ te voeren, een gesprek waarvan je bij voorbaat al drie dingen weet:

 • het is hoog tijd om de stilte te verbreken;
 • eenmaal begonnen is er geen weg meer terug;
 • de uitkomst is onzeker.

En toch moet je het doen en vooral durven. Het project moet verder, dus benoem wat besproken moet worden. Maar altijd met respect. Oordelen is niet nodig, een krachtig ‘speaking truth to power’ wel. Zelfs als dat betekent dat je het project, in ieder geval onder deze omstandigheden, niet aanneemt of gaat teruggeven.

Committeren

Hier hebben we het over ieders commitment. Zowel aan de opgave, elkaar, de resultaten, de beoogde effecten en aan de achterliggende doelstellingen van het project. Zoals gezegd is commitment een centraal thema binnen PMC en heeft het allerlei grote en kleine (praktische) consequenties voor de aanpak van het project. Het gaat binnen PMC over een resultaatverplichting van projectleider en zijn team en niet over een inspanningsverplichting. Dat is waar jij je aan committeert en aan jou de vraag of je dat voldoende kunt en wilt.

Praktische vragen aan de IK-kant

 • Wat vind ik van de probleemstelling, doelstelling, het resultaat en de effecten van het project? Zijn ze voor mij persoonlijk relevant?
 • Waarom zou ik aan dit project willen werken?
 • Draagt dit project bij aan mijn eigen ontwikkeling en groei?
 • Kan ik mijn kwaliteiten voldoende inzetten?
 • Wat kan ik leren van de kwaliteiten van mijn teamleden?
 • Hoe ga ik om met (ernstige) tegenvallers?

Aan de slag met Leiderschap