naar Phaos

Persoonlijk leiderschap

Elk project valt of staat met de mensen die eraan werken. Persoonlijk leiderschap gaat dan ook over jezelf (her)kennen en inzien waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Het is uitdagend en spannend maar sowieso waardevol. Voor jou, het team en het project.

header-image

Wat is persoonlijk leiderschap?

Met persoonlijk leiderschap bedoelen we dat jij zelf aan het roer zit ongeacht je rol in het project. Je maakt keuzes die bij jou passen, omdat je jezelf kent. Je ontwikkelt je in een door jou gekozen richting. Kortom, we hebben het over:

 1. Gedrag. Want hoe ziet jouw gedrag er eigenlijk concreet uit, hoe handel je in een bepaalde situatie?
 2. En waar komt dat gedrag dan uit voort? Wat zijn je drijfveren, je kwaliteiten, je valkuilen? Welke (levens)ervaringen heb je opgedaan en tot welke waarden en overtuigingen hebben die geleid? Weet je dat van jezelf?

En als je dat dan allemaal over jezelf geleerd hebt of misschien allang wist, wat doe je dan met die kennis? Persoonlijk leiderschap gaat ook over:

 1. Je verantwoordelijkheid nemen voor het effect van je gedrag en voor wie je bent.
 • Ben je in staat en ook bereid om te zien hoe een situatie, mede door jouw eigen inzet, is ontstaan? Zowel in positieve als in negatieve zin.
 • Weet je waar jij invloed op kunt uitoefenen?
 • Wat je sterke punten zijn? En je zwakke?
 • Met welk type mens werk je graag en met welk juist helemaal niet?
 • Maar ook wat vind je leuk, waar wil jij je nou graag voor inzetten?

De persoonlijke APK-tool helpt je hierin een begin te maken. 

2. Je ervan bewust zijn dat iedereen beschikt over een heel repertoire aan gedragingen, die al naar gelang de situatie ingezet kan worden. Jij dus ook. En dat je dus veel meer kan dan alleen maar varen op je automatische piloot.

3. Het delen van je inzichten, kennis en kunde. Dit zinnig inzetten en leren van en met anderen. 

Persoonlijk leiderschap vraagt om commitment

En brengt het met zich mee. Want als jij weet wie je bent, waarom je dingen doet en hoe je het eventueel anders zou kunnen doen, werk je met hoofd én hart aan het project. En ben je bereid om nét dat stapje extra te doen en lastige situaties niet meer uit de weg te gaan.

Zonder persoonlijk leiderschap is commitment een hol begrip. Dan blijf je staan op het punt waar je begon. Zelfontwikkeling- en ontplooiing is binnen PMC dan ook vanzelfsprekend en niet voorbehouden aan de projectleider alleen. Binnen PMC heeft iedereen die betrokken is bij een project de verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen. En ook om daar vervolgens iets mee te doen.

Best spannend..

En dat kan best spannend zijn en niet voor iedereen even gemakkelijk. Kijken naar jezelf kan best lastig zijn, open staan voor feedback vindt niet iedereen even makkelijk. Of juist complimenten ontvangen, ook daar is niet iedereen even goed in. Je kunt bij dit zelfonderzoek dingen tegenkomen die je goed of juist minder goed bevallen. Je gaat oefenen met gedrag, dat je nog niet zo goed beheerst. En dat kan onwennig zijn en soms ook wel kwetsbaar voelen.

Wil je aan de slag met jouw persoonlijk leiderschap?

Wat levert het je op?

Binnen PMC is persoonlijk leiderschap een belangrijk aspect. Als er (meer) aandacht aan besteed wordt, kunnen de effecten groot zijn. Denk aan:

 • Als er rekening gehouden wordt met persoonlijk leiderschap, wordt er bij de teamsamenstelling niet meer alleen gekeken naar ervaring en kennis, maar ook naar persoonlijkheden. En dat verhoogt de uiteindelijke impact van het team.
 • Individuele kwaliteiten worden duidelijker en gerichter ingezet, waardoor jij (en je teamgenoten) je gezien voelt, je kunt ontwikkelen en groeien in zelfvertrouwen.
 • Samen leren en feedback geven, wordt dan steeds normaler. En dat legt een steviger focus op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van het resultaat.
 • Er is minder gedoe in de communicatie, omdat betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over wat werkelijk belangrijk voor hen is. Iedereen heeft bovendien beter zicht op het gedrag dat ze moeten vertonen en dat maakt erover praten makkelijker.

Tips & Tricks

1. Laat je niet verleiden door trucjes
Persoonlijk leiderschap betekent niet dat je een ander moet willen zijn of je als een ander moet gaan gedragen. Zorg ervoor dat nieuwe gedrag dat je aanleert nog steeds past bij wie jij bent en waar jij in gelooft. Anders wordt het een trucje dat niet beklijft en door anderen niet wordt geloofd.

2. Zelfkennis is nooit een excuus
Het vergroten van je zelfinzicht betekent niet dat je opgedane zelfkennis als excuus kunt gaan gebruiken voor je handelen. ‘Zo ben ik nu eenmaal…’ zou een resultaat kunnen zijn van zelfonderzoek. Dit vervolgens vertalen in ‘…dus ze doen het er maar mee!’ is geen persoonlijk leiderschap en dus geen optie.

3. Practice what you preach
Geef als projectleider of opdrachtgever het goede voorbeeld. Vertel over hoe jij ermee bezig bent, wat jij leert over jezelf. Sta echt open voor feedback, durf te experimenteren met nieuw gedrag en wees dapper genoeg om daarbij fouten te maken. Al doende nodig je je collega’s uit hetzelfde te doen.

4. Investeer in zicht op elkaars IK-en
Ieder mens heeft andere kwaliteiten en voorkeursstijlen van gedrag. Deze kunnen elkaar versterken en elkaar in de weg zitten. Zicht daarop en begrip daarvoor maakt erover praten makkelijker en helpt om lastige situaties te voorkomen of als ze er al zijn om daar doorheen te komen. Begin hier dus mee, bijvoorbeeld bij de PSU al.

5. Elk project, elke fase vraagt andere kwaliteiten.
Elk project, elke fase en elke rol in een project vraagt om andere kwaliteiten. Kijk daarom wat nodig is en wie het best in staat is om dat te bieden. Dat kan betekenen dat jij als projectleider, -teamlid of opdrachtgever gedurende het verloop van het project van plek moet wisselen met iemand anders!