naar Phaos

Projectmatig Creëren

Projectmatig Creëren (PMC) is zowel een gedachtegoed als een projectmanagementmethode. Het geeft je een overkoepelende kijk op projecten en concrete houvast en tools. PMC is een wendbare manier van werken en organiseren, binnen een bewust gekozen structuur en grenzen, met een stap-voor-stap aanpak. Altijd vanuit de opvatting dat het mensen zijn die een project succesvol maken en dat de methode daarin ondersteunend is.

header-image

De essentie van PMC betekent:

  • Samen bouwen aan een concreet resultaat
  • Voor ogen houden voor wie je het doet
  • Werken met duidelijke rollen en rolvast zijn
  • Werken vanuit commitment (betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap)
  • Helder maken wat anders vaag blijft (verwachtingen, aannames, beelden)
  • Gerichte en soms moedige keuzes maken
  • Toe te passen op kleine klussen tot grote complexe projecten

De creatielemniscaatCentraal in het gedachtegoed van PMC staat de creatielemniscaat*. Dit figuur kent vier domeinen: ZIJ-omgeving, IK-leiderschap, WIJ-samenwerking en HET-structuur. Het symbool van de lemniscaat geeft aan dat deze verschillende (tegengestelde) en continue krachten van projectenwerk met elkaar verbonden zijn. Door de wisselwerking tussen de domeinen te snappen, kun je aan de juiste dingen op de juiste momenten aandacht geven.

Lees meer over de vier domeinen:

Samenhang tussen de vier domeinen

De lemniscaat is geen statische figuur. Hij beweegt van domein naar domein en weer terug, door het hele project heen. Het besef van deze beweging helpt om in je project bewust te kijken, spiegelen, communiceren, beslissen en bij te sturen. Als je bijvoorbeeld een planning maakt (HET), betrek je daarbij altijd de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever (ZIJ), zorgt het activiteitenplan ervoor dat elk teamlid expliciete verantwoordelijkheid neemt voor de taken die hij gaat uitvoeren (IK) en bepaalt het team welke taken nodig zijn en hoe dat past in de tijd (WIJ).

Zo beweeg je gedurende het hele project steeds door de domeinen van de lemniscaat heen. Soms ben je vooral bezig in het ene domein, soms met het andere. Maar je bent steeds in verbinding met het project, met elkaar en met alle stakeholders die erbij betrokken zijn.

Wil je het hele verhaal achter de lemniscaat lezen? Download dan de whitepaper De Essentie van PMC.

PMC… Wat kan je ermee?

Lees de ervaringen en inzichten van onze trainers en facilitators. 

Aan de slag

Ieder project of iedere opgave is gebaat bij een goede start. Fouten of stappen overslaan in de beginfase leveren het meeste gedoe op en daar kun je het hele project veel (onnodig) last van hebben.

Dus, sta je aan de vooravond van een project of nieuwe opgave? Of blijkt gaandeweg dat je opdracht te vaag is en alle kanten op vliegt? Dan is het aan te raden te beginnen met een (her-) definiëring en goede afstemming van de opdracht. Hoe kom je samen met betrokkenen tot een gedeelde heldere projectformulering? Voor de eerste stap kun je dan starten met kiezen voor een projectaanpak, het is namelijk belangrijk om te kijken of je wel een project in handen hebt, of dat wellicht een andere aanpak beter past, zoals een programmatische of een procesmatige aanpak. Als je weet dat het draait om een concreet op te leveren resultaat, kun je je verdiepen in de projectdefinitie en fasering.

Hoe je vervolgens de opgave vertaalt naar een gedragen activiteitenplan en planning, zodat iedereen weet wat zijn/haar taken en verantwoordelijkheden zijn, dat vind je bij activiteitenplan en projectstart-up. Daarna kun je door met de inrichting van je beheersplanprojectorganisatie en opdrachtgeverschap. En hoe je daarbij ook gericht aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking van het projectteam, kun je vinden bij teamsamenstelling en teamontwikkeling. Aan de hand van stakeholdermanagement en projectsturing kun je vervolgens beslagen ten ijs komen richting je partners buiten je projectteam.

Zoek naar hartenlust op deze website. Vind achtergrondinformatie, tools en tips. Heb je een concrete vraag of probleem waarmee je aan de slag wilt, bekijk dan op de homepage de veelgestelde vragen; deze leiden je naar de verschillende modules.

Tot slot

PMC is veel meer dan alleen een gereedschapskist, waarmee je je project vormgeeft, voorbereidt, uitvoert en evalueert. Het is een voorkeur, houding, perspectief op je werk. PMC gaat over samenwerken met je omgeving vanuit gelijkwaardigheid, over jezelf kennen, over verantwoordelijkheid nemen en soms lastige keuzes maken, over de kracht van teams en over de helderheid en het houvast die een gedegen structuur biedt. Het gaat over jou als persoon en alles wat je in kan zetten om een project tot een succes te maken.

 

 

 

Er zijn vier boeken geschreven over PMC, die de inspiratie hebben gevormd voor het initiatief PMC Online
1. Projectmatig Creëren, Jo Bos en Ernst Harting, Scriptum, 1998
2. Projectmatig Creeren 2.0, Jo Bos en Ernst Harting, Scriptum, 2006
3. PMC Compact, Jo Bos, Ernst Harting en Marlet Hesselink, Scriptum, 2010
4. Project Driven Creation, Jo Bos, Ernst Harting en Marlet Hesselink, Phaos Opleidingen, 2014

*De intellectuele vader van de creatielemniscaat is Robert Coppenhagen, auteur van het boek Creatieregie. Visie en Verbinding bij verandering. Scriptum, 2002. Hierin introduceert hij de lemniscaat als de kern van zijn model voor organisatieontwikkeling. Zonder de lemniscaat als dragend concept was Projectmatig Creëren ook in zijn huidige vorm niet mogelijk geweest.

 


 

 

Klantervaringen